Jozef Lenarčič

Jozef Lenarčič

Salza 2023

salza 03

Naša cesta za dobrodružstvom s cieľom splaviť Salzu, rieku jantárovej farby prameniacu v Rakúskych Alpách, sa začala v starej plechovej búde na brehu Torysy, kde sme naložili našu prešovskú flotilu vhodnú do divokej vody pozostávajúcu z 5 kajakov. Následne nás…

Malá poľná

zamyslenie 1

Spúšťam časomieru.Je tomu už veľa rokov, čo sa to stalo. Moja prvá trojdňovka. Spomienka, ktorá sa mi do pamäte vryla hlbšie, než ktorákoľvek iná. Chcem vám o tom povedať. Tichý potok. Tak sa volala dedina, kde sme išli. Odtiaľ smerom…