Podporili nás

Poďakovanie podporovateľom vzdelávania v Slovenskom skautingu
NADÁCIA TATRA BANKY
r. 2015 – Radcovský kurz
r. 2014 – Akreditovaný 33-hodinový Kurz prvej pomoci (certifikáty vydal SČK)
r. 2013 – „Staň sa lídrom“ – Kurz Leadership – VLŠ Baobab

Ďakujeme !

Sponzori

Karpatská nadácia

– finančne podporila v rokoch 2008 a 2009 projekt Dobrovoľníckej služby na Šarišskom hrade.

Podporte nás

Slovenský skauting, v prípade záujmu môžete podporiť viacerými spôsobmi:

  • a) každoročne poukázaním 2 % zo zaplatenej dane
  • b) finančne na naše číslo účtu
  • c) materiálne prípadne poskytnutím akéhokoľvek druhu služieb alebo osobne, obráťte sa prosím na nižšie uvedený kontakt vodcu Východoslovenskej oblasti.

2 % zo zaplatenej dane

Obraciame sa na všetkých členov a ich rodičov, sympatizantov skautingu, firmy i širokú verejnosť s prosbou o podporu našej činnosti. Rozhodnite, že 2 % z vašich daní, ktoré by inak išli štátu, budú venované skautingu. Nič vás to nebude stáť, stačí sa len rozhodnúť. Pre nás to bude veľká pomoc. Ďakujeme vám.

Komu môžete pomôcť?

Možnosť venovať 2 percentá z Vašich daní je jedinečná príležitosť, ako prispieť na dobrú vec – rast a rozvoj našej organizácie ako aj sprostredkovanie nášho programu, aktivít a hodnôt deťom a mladým ľuďom. Projekty, ktoré môžete svojimi 2 % podporiť nájdete tu.

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť sa síce neregistruje ako subjekt oprávnený na príjem 2 % zo zaplatenej dane, napriek tomu ak máte záujem našu činnosť podporiť práve touto formou, môžete tak urobiť prostredníctvom národnej úrovne alebo priamo prostredníctvom niektorého zboru združeného v našej oblasti. Potrebné údaje jednotlivých prijímateľov nájdete tu.(link na kontakty na jednotlivé zbory, najlepšie len na tie, ktoré budú registrované)

Postup krokov

Ak máte záujem dozvedieť sa o projektoch, aktivitách a činnosti Slovenského skautingu viac, veľmi radi sa s vami stretneme a predstavíme vám našu činnosť, alebo vám pošleme podrobnejšie informácie. Obráťte sa prosím na naše kontaktné centrum:

Poštový kontakt:
Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť, V. Clementisa 16, Prešov Osobný kontakt: Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť, Kúpeľná 1, Prešov

Tel.: 0908 622 505 (Martin Kovalík) E-mail: slskvychod@pobox.sk

Ďakujeme všetkým, ktorí podporia našu činnosť prostredníctvom poukázania 2 % zo svojej dane.

Finančná pomoc

Našu činnosť môžete podporiť finančne na čísle účtu 292 990 4868/1100, TATRA BANKA, Prešov

Materiálna pomoc

V prípade ochoty podporiť nás materiálne, prípadne poskytnutím akéhokoľvek druhu služieb, obráťte sa prosím na nižšieuvedený kontakt na členov oblastnej rady Východoslovenskej skautskej oblasti.

Kontakt

Ak máte záujem podporiť konkrétny projekt na regionálnej úrovni alebo samotnú organizáciu, spojte sa prosím s niektorým z členov Východoslovenskej skautskej oblasti. Radi vám predstavíme naše prebiehajúce aj pripravované projekty.