Kontakt

Slovenský skauting,
Východoslovenská oblasť

V. Clementisa 16
SK – 08 001 Prešov
Slovak Republic

IČO: 37792725
DIČ: 2021298785
NIE sme platcom DPH

Oblastný vodca: Michal NOVÁK
tel: (+421) 0908 326 705
email: slskvychod@skauting.sk

Správca chaty: Martin Kovalik
tel: (+421) 0908 622 505
email: martin.kovalik@skauting.sk

účet pre finančnú podporu, dary, dotácie…
Tatrabanka a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2990 4868

SWIFT/BIC: TATRSKBX
Číslo účtu: 292 990 4868/1100

účet pre platby, zálohy za chatu Kanné
Fio banka a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK90 8330 0000 0025 0065 2071

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Číslo účtu: 250 065 2071/8330