Radcovská akadémia, vzdelávanie mladých lídrov

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju za podporu pri organizovaní vzdelávania v našej skautskej oblasti. Kvalitné vzdelávanie mladých lídrov, ktorí ďalej pracujú s deťmi a mládežou, je jedným zo základných pilierov našej organizácie. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme PSK. 

psk 2023