Otvorenie skautského roka v Humennom

Letné prázdniny sa skončili a začalo plánovanie a príprava na nový skautský rok. Slávnostne sme ho otvorili v sobotu 23.9. na našom novom táborisku pri ranči v Hudcovciach.

Začali sme hrou na lúke, až kým neprišiel brat Cyril, aby povozil deti na koníkovi. Záujem detí bol, samozrejme, veľký a preto sa nám táto časť programu natiahla až k obedu. Starší si mohli vyskúšať samostatnú jazdu na koni, bez vodenia. Keď už nás mal koník “plné zuby”, tak sme sa presunuli k ohnisku, kde si už každý poopekal, čo mal.

Po skvelom obede pripravila Erika pre deti stanovištia s rôznymi hrami a súťažami. Pri týchto hrách sa zahrali snáď všetci, aj tí najmenší, zhruba dvojroční objavitelia. Keď sa už všetci vystriedali na stanovištiach, nahodili sme sa do skautských košieľ a presunuli sa k slávnostnému ohňu.

Slávnostné zapálenie ohňa prebehlo tradične zo štyroch strán, po čom nasledovala skautská hymna. Následne, za ohromného ticha účastníkov, zložila Erika skautský sľub. Tradične sa to robí počas letného tábora. No vzhľadom k tomu, že tento rok sa nám ho nepodarilo uskutočniť, tak sme túto milú tradíciu presunuli na otvorenie roka. Po krátkom zhodnotení a predstavení skautských plánov na nový rok, sme si dali jedno spoločné, veľké bravooooó.

Týmto sa ale náš deň ešte neskončil. Deti sa spolu so staršími skautmi ešte zahrali na lúke, niektorí si ešte opekali a dospelí pokecali o plánoch a fungovaní počas nového skautského roka.

Ďakujem všetkým zúčastneným za účasť. Obzvlášť novým členom a ich rodičom, že si našli čas a prišli sa zabaviť. Samozrejme veľká vďaka patrí všetkým, čo pomohli s prípravou a zabezpečením akcie. Moja vďaka patrí určite aj Cyrilovi ochotu a koníkovi za trpezlivosť 🙂

Jozef Lenarčič – Cichy
120. zbor Humenné