Servis

Vzhľadom k tomu, že jednou z úloh oblasti voči „svojim“ zborom je vytvárať vhodné podmienky pre chod oblasti a zborov v regióne, zaujala Východoslovenská oblasť k tomu stanovisko, že sa túto úlohu bude snažiť v rámci svojich možností zabezpečiť aj po materiálnej stránke.

Prenájom/pôžička materiálu

 1. CD prehrávač + rádio
 2. DVD-prehrávač
 3. Elektrocentrála
 4. Krovinorez
 5. Lacrosové palice
 6. Meotar
 7. Motorová píla
 8. Notebook
 9. Podsadové celty
 10. Reflexné luky
 11. Tee-pee
 12. Video
 13. Vŕtačka
 14. Dataprojektor
 15. Sady hier
 16. Propagačné bannery