2% z dane deťom? Jednoznačne!

S vašou podporou dokážeme sprostredkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty tisíckam detí a mladých ľudí.
Veľmi si vážime vašu pomoc a úprimne vám ďakujeme.

Ako na to?

 1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií.
  Našim skautským dobrovoľníkom a spolupracovníkom toto potvrdenie vystavíme na požiadanie.
  b) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Prečítajte si pozorne celé Poučenie.
 5. Vyplníte toto Vyhlásenie
  ak chcete, aby nám daňový úrad poskytol Vaše meno príp. adresu, nie však výšku poukázanej sumy, zaškrtnete v tlačive dole súhlas – je to tohtoročná novinka
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
  V prípade poukazovania 3% z dane je potrebné priložiť aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti v trvaní minimálne 40 hodín (vystavíme dobrovoľníkom na požiadanie).

Firmy a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, informáciu o poukázaní % z dane uvedú v daňovom priznaní. Potrebné údaje:
názov organizácie: Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť
typ organizácie: občianske združenie
IČO: 37792725
sídlo:
V. Clementisa 16
08 001 Prešov

Individuálne dary a príspevky môžte poukázať aj priamo na účet oblasti číslo:
292 990 4868/1100 (Tatra banka a.s.)
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2990 4868
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Za všetky dary a príspevky vopred veľmi pekne Ďakujeme 😉