2% z dane

S vašou podporou dokážeme sprostredkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty tisíckam detí a mladých ľudí.
Veľmi si vážime vašu pomoc a úprimne vám ďakujeme.