Betlehemské svetlo 2019 – Užhorod

Odchod: v sobotu 21.12.2019 o 7.00 hod. od hypermarketu TESCO v Prešove

Príchod: v nedeľu večer

Cena: 13 € (v cene je zahrnutá doprava a 1x obed)

Nutné vziať so sebou:
– spacák, karimatku
– niečo proti hladu a smädu
PAS platný ešte 6 mesiacov po návrate!

Nahlásiť sa treba do 6.12.2019 na smiesko26@gmail.com

Poplatok je nutné uhradiť do 6.12.2019 na účet VSO
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2990 4868
Variabilný symbol: 20191221