Betlehemské svetlo okorenené o výzvu

Aktivity spojené s roznášaním Betlehemského svetla patria v našom zbore už každoročne k najobľúbenejším aktivitám roka. Samozrejme, posledné roky bola aj táto skautská činnosť ovplyvnená aktuálnou situáciou. Aj nás to donútilo rozmýšľať trochu inak. Určite ste to už niekde počuli, ale mňa veľmi oslovila myšlienka „okrem Plamienka chránime aj seba a svoje okolie. Napríklad v našom zbore sme nezvykli odpáliť plamienok svetla počas svätých omší v chrámoch v našom okolí. Pandémia aj toto zmenila a myšlienka sa nám natoľko zapáčila, že ju s veľkou pravdepodobnosťou zacho-váme aj po pandémii. Milým prekvapením bolo, keď nás pracovníci mesta Bardejov oslovili, aby sme spolu s nimi odniesli symbolicky plamienok do Nemocnice, centier sociálnych služieb a domova dôchodcov ako poďakovanie za ich prácu a nasedenie v tejto neľahkej dobe. Takým vyvrcholením z môjho pohľadu bolo plnenie výzvy Betlehemského svetla naším skautských bratom Henrichom Jurčišinom – Schodíkom. Ten okrem iného niesol plamienok spolu s vodcom 1. oddielu skautov Jozefom Pilátom – Kalmanom na dominantných vrch v pohorí Busov – Stebnícku Maguru (trošku som pogúglil 🙂 ) Ako poslednú podmienku pre splnenie výzvy mal priniesť svetlo niekomu, kto o ňom ešte nikdy nepočul. Keďže v našej mestskej časti máme časť, kde žijú Rómovia, rozhodli sme sa ich navštíviť a symbolicky im plamienok svetla z Betlehema odovzdať. Taktiež sme ich oboznámili, ako sa dostal plamienok z Betlehema až do ich domácností. Môžem povedať, že sa tomu potešili a mám taký pocit v kostiach, že tam zavítame aj budúci rok a nie kvôli výzve. Chcel by som sa aj na tomto mieste poďakovať všetkým naším členom a sympatizantom za pomoc počas našej „misie“ preniesť Betlehemské svetlo čo najbezpečnejšie čo najviac ľuďom.

Tomáš Kravec, Taši
43. zbor prof. Hlaváča Dlhá Lúka