HĽADÁME SKAUTA ROKA 2022 VSO!

Nezabúdajme oceniť tých, ktorí si to zaslúžia!

Preto sme sa aj tento rok rozhodli, že oceníme NAJ vodcu a radcu Východoslovenskej oblasti, ktorí sa vo voľnom čase venujú iným, sú vzorom pre svoje vĺčatá, skautov, rangerov či roverov a idú príkladom svojím správaním.

Ak máte vo svojom okolí takéhoto človeka, nominujte ho vyplnením formulára (https://lnk.sk/kon7) do 31. augusta 2022. Nezabudnite uviesť najmä dôvody, pre ktoré ho nominujete, tento údaj je naozaj veľmi dôležitý.

Ocenenie sa odovzdáva v 4 kategóriách vodca, vodkyňa a radca, radkyňa. Základné kritériá, ktoré musia nominovaní spĺňať sú:

Vodca /vodkyňa:

  • má vodcovský dekrét (alebo je tento rok účastníkom vodcovskej lesnej školy)
  • pôsobí na pozícii oddielový alebo zborový vodca

Radca / radkyňa:

  • má radcovský dekrét (alebo je tento rok účastníkom radcovského kurzu)
  • pôsobí na pozícii radca/radkyňa družiny

Nomináciu na Skauta roka môže dať ktorýkoľvek člen alebo organizačná zložka SLSK. Nominácie zbiera a vyhodnocuje oblastná rada VSO.

Slávnostné odovzdanie ocenení prebehne na Oblastnom zhromaždení v novembri 2022.

skaut roka 2022