Najvýchodnejší skautský minitábor na Slovensku

V dňoch 27. – 29. augusta 2022 sa v Uliči pri ukrajinskej hranici uskutočnil  najvýchodnejší skautský minitábor na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom včielky, vĺčatá a skauti zo Sniny. Presnejšie povedané tri včielky (Terezka, Betka a Natálka), tri vĺčatá (Dominik, Vilko a Tobiáš), jeden skaut (radca Samo) a dvaja oldskauti (vodca tábora Edo a teta kuchárka Jana). Spolu nás teda bolo deväť. Ubytovaní sme boli v obecnej ubytovni –  bývalej materskej škôlke, za čo patrí vďaka pánovi starostovi.

Hlavným cieľom nášho minitábora bolo stmeliť náš malý skautský oddiel zo Sniny. Druhým cieľom bolo cez získavanie bobríkov prekonávať seba a posúvať svoje hranice. Snažili sme sa teda naplniť heslo vĺčat a včielok – byť stále lepším, lepšou. Najviac získaných bobríkov bolo: bobrík mierenia, bobrík sily a bobrík odvahy. Nikomu sa však nepodarilo získať bobríka mlčania a bobríka dobrých skutkov. Takže sa máme ešte v čom zlepšovať na budúcoročnom letnom tábore.

Najviac sa nám páčilo kúpanie v biokúpalisku pod splavom Zbojského potoka  a veselé hry, ktoré vymyslel náš radca Samo. Mali sme aj tvorivé dielne, olympijské hry, večernú opekačku, nočnú skúšku odvahy a nedeľnú svätú liturgiu v gréckokatolíckom chráme. Posledný deň sme boli na menšej túre na vyhliadkovú vežu na vrchu Holica. Odtiaľ sme videli krásu troch národných parkov: Poloniny a Vihorlat na Slovensku, Bieszczady v Poľsku a Užansky národný park na Ukrajine.

Nemali by sme zabudnúť pochváliť našu tetu kuchárku Janu za výborné jedlo. Vynikajúca bola aj pravdepodobne najlacnejšia čapovaná kofola na Slovensku v dennom bare v Uliči (iba euro za pol litra).

Už sa tešíme na budúce leto. Dúfame, že sa nám podarí pripojiť k nejakému skautskému oddielu alebo zboru a zažiť aspoň týždeň pravý skautský tábor niekde na lúke, mimo civilizácie, v podsadách, alebo v stanoch.                                                                                                 

brat Muzikant