Oblastník 03 – jeseň 2022

V tomto čísle Oblastníka sa dočítate o družine z Košíc, ktorá získala 3. miesto v Družine roka, o letných táboroch či rôznych akciách. Nájdete v ňom aj poďakovanie od 49. zboru Geronimo Prešov, pozvánku na školenie DofE, ale aj informácie ohľadom blížiacich sa volieb v našej oblasti.