Otvorenie skautského roka Slanských vlkov

Jedna k druhej, druhá k tretej, tretia k štvrtej … Presne takto sa začali veci 5. septembra kopiť pri Ľubotickej reštaurácii U Suseda. Postupne sa zjavovalo viac a viac ľudí v rovnošatách a nám bolo jasné, že dobre strávené popoludnie je na svete.

Členovia siedmeho zboru sa začali z rovnošiat prezliekať do zaujímavých tematických kostýmov a premiestňovať sa ku stanovištiam. Pre všetkých – malých aj veľkých, boli pripravené dva rýchle okruhy. Run city a Zoo dráha. V run city si účastníci otestovali svoju rýchlosť a mrštnosť a na Zoo dráhe zas presnosť a gymnastickú formu. Deti sa predháňali jeden pred druhého a my sme nestíhali zapisovať tie dobré časy.

Čas utekal, detí sa míňalo a slniečko už tiež prestávalo svietiť. Akcia sa postupne blížila ku koncu a my sme vyhlasovali výhercov. Krásne strávený dník sme ukončili spoločnou večerou a rozlúčili sa tešiac sa na našu ďalšiu akciu.

Doty
7. zbor Slanských vlkov Prešov