Informácie o ubytovaní na chate Kanné a jej aktuálna obsadenosť.

   
    
Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka a jeho príprave na plnohodnotný život.

OLDSKAUTI NA SIGORDE

Súčasťou sveta skautiek a skautov sú aj dospelí skauti, ktorí v minulosti aktívne pôsobili v našej organizácii, či v staršom veku ich zlákali ideály nášho hnutia. Práve pre takúto skupinu hnutie „Dospelí skauti a skautky Slovenska“  koncom augusta zorganizovalo na Sigorde už svoje 6. národné Jamboree. Pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja a za podpory Grécko – katolíckej rómskej misie (ktorá nám […]

Čítať viac 

Otvorenie skautského roka Slanských vlkov

Jedna k druhej, druhá k tretej, tretia k štvrtej … Presne takto sa začali veci 5. septembra kopiť pri Ľubotickej reštaurácii U Suseda. Postupne sa zjavovalo viac a viac ľudí v rovnošatách a nám bolo jasné, že dobre strávené popoludnie je na svete. Členovia siedmeho zboru sa začali z rovnošiat prezliekať do zaujímavých tematických kostýmov a premiestňovať sa ku stanovištiam. Pre všetkých – malých […]

Čítať viac 

Radcovský kurz 2021

Príprava radcovského kurzu (ďalej len “RK”) sa v mojej hlave začala zapisovať už vo februári 2021. Neskôr začali prebiehať online stretnutia s realizačným tímom RK, kde sme riešili personálne, programové, logistické témy atď. Po ukončení všetkých týchto procesov, keď každý mal rozdelené svoje úlohy, stačilo čakať na budík v deň odchodu. Cesta na táborisko do […]

Čítať viac 

Zádielska dolina

Zádielska dolina alebo inak nazývaná Zádielska tiesňava je známa ako najhlbšia tiesňava na Slovensku. Je hlboká 400 metrov, dlhá 2 kilometre a na najužšom mieste má len 10 metrov. V minulosti ju formovala dnes už malá riečka Blatnica. Vďaka nej vznikli dve krasové planiny Horný vrch (na západe) a Zádielska planina (na východe).  V doline doposiaľ bolo nájdených […]

Čítať viac 

Chata Kanné

Chata sa nachádza pod Braniskom v doline Kanné pri Fričovciach okres Prešov. Obcou prechádza hlavný cestný ťah z východu (z Moskvy) na západ (do New Yorku) (a aj naopak).