Informácie o ubytovaní na chate Kanné a jej aktuálna obsadenosť.

   
    
Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka a jeho príprave na plnohodnotný život.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Už od 25. februára prebieha vo VSO zbierka, ktorú priebežne zasielame do Užhorodu priamo ukrajinským skautom, ktorí ju následne distribuujú na miesta, kde je to najviac potrebné. Zoznam priebežne aktualizujeme podľa aktuálnych potrieb. Od 23.3. sú najpotrebnejšie tieto veci: Oblečenie: Pánske slipy – […]

Čítať viac 

2% z dane

S vašou podporou dokážeme sprostredkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty tisíckam detí a mladých ľudí.Veľmi si vážime vašu pomoc a úprimne vám ďakujeme.

Čítať viac 

Skautské časopisy

Skautské časopisy Džungľa, Skaut a Médium hádam netreba predstavovať, každý registrovaný člen SLSK sa automa-ticky stáva predplatiteľom jedného z nich. Povedzme si aspoň základné fakty: Mesačník Médium vznikol v roku 1995 pre roverov, činovníkov a dospelých, vydávala ho Bratislavská skautská rada a chcela ním vytvoriť priestor pre širokú názorovú diskusiu celej skautskej verejnosti. Spočiatku bolo […]

Čítať viac 

Náš „pandemický“ výlet

Aj napriek prísnejším pandemickým opatreniam, skautov nič nezastaví! Hľadali sme, kutrali sme a nakoniec sa to podarilo. Našla sa výnimka. Vďaka obmedzenému počtu sme sa deviateho októbra ocitli na Cemjate. Vlastne ja som tam bola ako nejaký špión z inej družinky. Výlet organizovali chlapci z deviateho oddielu Okrúhleho stolu (aká magická náhoda! či nie?). Kvôli […]

Čítať viac 

Chata Kanné

Chata sa nachádza pod Braniskom v doline Kanné pri Fričovciach okres Prešov. Obcou prechádza hlavný cestný ťah z východu (z Moskvy) na západ (do New Yorku) (a aj naopak).