Domov

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka
a jeho príprave na plnohodnotný život.

Zbory a samostatné oddiely v oblasti

1. oddiel Dzive labute Košice Nad jazerom

68. zbor Biele vrany Košice

120. zbor prof. P. Bileca Humenné

33 . zbor Ordo Salinae Prešov – Solivar

7. zbor Slanských vlkov Prešov

112. zbor Prameň Prešov – Sekčov

49. zbor Geronimo Prešov

43. zbor prof. Hlaváča Dlhá Lúka

65. zbor Brabeňaki Sabinov

67. zbor skautov a skautiek Stropkov

126. zbor prof. Hlaváča

8. oddiel Jozefa Murgaša Kysak

1. oddiel Lipy Vranov nad Topľou

1. oddiel Rotundy Michalovce

1. oddiel Profesionáli Snina