Školenie DofE

Termín: prezenčne 11.-13.11. 2022.
Miesto: stred Slovenska – upresní sa.
Cena školenia: 20€ (na pokrytie nákladov na stravu a ubytovanie). Údaje k platbe pošleme prihláseným účastníkom, aj s bližšími informáciami o školení.
Minimálny vek účastníkov: 16 rokov
Ukončenie prihlasovania: 4.10. 2022
Minimálny počet účastníkov je 10.

Prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDl4NtbfUCKJKZNifpLhqR9XhqboccXKGYLrT0A5ZL7Zz4eg/viewform

Potrebné vyplniť do 4.10.2022

logo dofe

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je vzdelávací program, ktorý umožňuje skautom od 14 do 24 rokov rozvíjať svoje schopnosti a aktívne využívať voľný čas. Podporuje mladých ľudí na ich ceste k zodpovednosti, samostatnosti, sebavedomiu, budúcemu uplatneniu sa a k spoločenskej zodpovednosti

Každý účastník má svojho Vedúceho programu, s ktorým nastavuje ciele v jednotlivých oblastiach (šport, talent, dobrovoľníctvo) a ktorý mu poskytuje podporu pri plnení programu.

Súčasťou úspešného splnenia programu musí účastník absolvovať aj Dobrodružnú expedíciu, na ktorú ho pripravuje školiteľ expedície. Každá expedícia má svojho hodnotiteľa, ktorý expedíciu na konci s účastníkmi zhodnotí a tiež zodpovedá za dodržanie kritérií.

Slovenský skauting poskytuje potrebné školenia pre vedenie mladých ľudí týmto programom. Školenia sa uskutočnia počas jedného víkendu , ktorého obsahom bude školenie pre Vedúcich programu a školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných expedícií.

.