Spomienka na zosnulých skautov

Pozývame Vás uctiť si pamiatku zosnulých skautov, ktorí sú pochovaní na prešovskom cintoríne.

Stretneme sa v pondelok 31. októbra o 18,00 hod. pri cintoríne na ul. Krátkej (pri Dome smútku).

pamiatka zosnulym