Úprava pravidiel pri použití chaty

S ľútosťou musím konštatovať, že uvedené zmeny si vyžiadalo správanie skautov samotných. Napriek prízvukovaniu a prosbám, aby užívatelia po odchode z chaty zanechali poriadok, našli sa aj takí, ktorí tomu nevenovali zvlášť veľkú pozornosť. Ako to teda bude po novom fungovať, ak chcete ísť na chatu:
Začiatok sa nemení. Ak ste si vybrali resp. overili dostupnosť termínu, rezervujete si ho uhradením zálohy vo výške 10 €/deň, na oblastný účet alebo v hotovosti. Skôr ako však dostanete kľúče od chaty, je potrebné rovnakým spôsobom uhradiť celú sumu za chatu, podľa počtu osôb, koľkí tam pôjdete. Prípadné +/- rozdiely doriešime po víkende.
Suma, ktorú ste na začiatku uhradili ako zálohu na rezerváciu termínu, zostáva oblasti až do skontrolovania poriadku na chate. Ak tam zostane neporiadok, podarí sa vám niečo rozbiť…. záloha sa pomerne skráti resp. nevráti vôbec.
Aby nevznikali polemiky, čo sa myslí pod pojmom upratanie na chate, pri vrátení kľúčov je potrebné odovzdať aj vyplnený „upratovací check list“, v opačnom prípade sa bude mať za to, že ste na chate poriadok nerobili.