Informácie o ubytovaní na chate Kanné a jej aktuálna obsadenosť.

   
    

Veľké ĎAKUJEME Prešovskému samosprávnemu kraju

Začiatkom roka 2022 si náš 49. zbor Geronimo Prešov podal prihlášku do grantového kola „Výzva poslancov prešovského samosprávneho kraja 2022“, kde sa uchádzal o podporu s projektom nákupu kajakov s príslušenstvom pre školské vodácke kurzy. Uvedeným projektom sme chceli po 2 rokoch pandemického výpadku nadviazať na úspešný a veľmi žiadaný projekt Vodáckych kurzov pre stredné školy v Prešove, pre ktoré by sme radi pripravili výukový kurz vodáctva. Účastníci absolvujú zakladný vodácky výcvik + záchrana na vode a následne si pod dohľadom inštruktorov splavia nenáročný úsek rieky Torysa/Hornád.

Na zasadnutí zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja dňa 09.05.2022 nám bola na základe predloženého projektu schválená dotácia vo výške 7.000 €.

Z poskytnutého finančného príspevku a vlastných zdrojov sme následne zakúpili 15 plastových kajakov, a to 8 kusov „morjakov“ (morských kajakov) Rainbow Laser a 7 kusov menších, creekových kajakov na divokú vodu značky Exo rôznych veľkostí pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže. K tomu samozrejme aj nevyhnutné príslušenstvo, aby bolo možné tieto kajaky používať a to kajakárske pádla, krycie límce tzv. špricdeky, nafukovacie vaky proti potopeniu a vodácke prilby.

Realizovaním uvedeného nákupu je náš zbor teraz schopný naraz celej triede ponúknuť komplet vodácke vybavenie a realizovať pre nich plnohodnotný vodácky kurz podľa ich výberu – kánoe/kajak. Rovnakú možnosť budú mať aj ostatné skautské zbory či iné mládežnícke organizácie.

Na tomto mieste by sme zároveň chceli vysloviť obrovskú vďaku a poďakovať sa za podporu akej sa nám zo strany Prešovského samosprávneho kraja dostalo, nakoľko bez nej by nebolo možné projekt realizovať a dopracovať sa s nevyhnutným vybavením do žiadaného stavu, aby z toho mohli byť kurzy pre školy, by nám trvalo ešte dlhé roky.

V mene Slovenského skautingu, preto jedno obrovské skautské BRAVÓÓÓ a Ďakujeme !!!