Betlehemské svetlo 2019 – Zakopané

Odchod: v nedeľu 15.12.2019 o 4.00 hod. od hypermarketu TESCO v Prešove

Príchod: v nedeľu večer

Cena: 6 €

Nutné vziať so sebou:
– niečo proti hladu a smädu
– účastníci do 14 rokov pas
– účastníci nad 15 rokov občiansky preukaz

Nahlásiť sa treba do 6.12.2019 na sorgerova.miriam@gmail.com

Poplatok je nutné uhradiť do 6.12.2019 na účet VSO
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2990 4868
Variabilný symbol: 20191215