Volebný rok

Čas letí rýchlo ako voda a v našej oblasti sa znova „zvolebnieva“. Koncom roka sa uskutoční výročné oblastné zhromaždenie a voľba nových členov oblastnej rady. Podľa aktuálneho Organizačného poriadku by sme mali zvoliť minimálne piatich členov rady, z ktorých štyri funkcie sú pevne určené. Koho si musíme zvoliť:

Oblastný vodca

Stojí na hierarchickom rebríčku v oblasti najvyššie. Nedúfajte, že ide o funkciu reprezentatívnu, „za odmenu“. Oblastný vodca počas trojročného volebného obdobia nesie na svojich pleciach všetky povinnosti za chod oblasti, ktoré určuje Organizačný poriadok. Musí manažovať  život v oblasti, riadiť oblastnú radu, ale čo je najdôležitejšie nesie aj právnu a morálnu zodpovednosť. Podmienkou pre túto funkciu je hodnosť vodca.

Oblastný inštruktor

Má na starosti vzdelávanie v oblasti. Tak dôležitý úsek nemôže zvládnuť sám. Aj pri tejto funkcii platí, že oblastný inštruktor by mal byť hlavne schopný manažér. Musí si vytvoriť tím (resp. tímy) prednášajúcich a servis tím, ktorí sa budú podieľať na realizácii kurzov. V poslednej dobe sme si zvykli, že inštruktor zabezpečí radcovský kurz a tým jeho práca v oblastnej rade končí. Nie je to pravda. Rozsah vzdelávania v oblasti nie je iba radcovský kurz. Podmienkou pre túto funkciu je hodnosť inštruktor, s čím asi v súčasnosti bude menší problém.

Oblastný hospodár

Akýsi oblastný „minister financií“. Mal by to byť profesionál s ekonomickým vzdelaním. Pre nás, ako právnický subjekt platia z tejto oblasti všetky zákony a právne normy. Preto je potrebné, aby sa oblastný hospodár v tejto  „administratívnej džungli“ vedel správne orientovať.

Oblastný rozvojár

Táto funkcia je veľmi dôležitá, aj keď ju občas zužujeme iba na vznik nových organizačných zložiek v oblasti. Spektrum jeho činnosti však má oveľa väčší rozsah. Musí mať prehľad, čo sa v oblasti deje a dôležité sú kontakty a komunikácia. Zakladanie oddielov, resp. zborov v nových lokalitách patrí do jeho kompetencie, no rozvojár musí  mať prehľad, čo sa deje aj v už existujúcich oddieloch a zboroch. Pomôcť tam, kde činnosť ide do útlmu, pomáhať pri rozširovaní zborových členských základní či pri zakladaní oddielov nových vekových skupín (napr. rangerských oddielov). Musí spolupracovať s oblastným inštruktorom pri realizácii základných tréningov (bývalých základných kurzov) v nových lokalitách.

Členovia oblastnej rady

Ďalší členovia oblastnej rady nemajú presne určené zameranie. Ich zameranie závisí od rozhodnutia delegátov oblastného zhromaždenia. Ich funkcie vychádzajú priamo z aktuálnych potrieb oblasti. Môžu byť iba na jedno volebné  obdobie, ale ak je potreba aj na viac období, či trvalé. Môže to byť aj člen rady „bez kresla“, ktorý podľa potreby vypomáha ostatným členom rady. V minulosti sme už mali oblastného kancelára, či tajomníka, člena pre duchovný rozvoj, či člena pre mikroregióny. Môže to byť člen pre komunikáciu, pre dospelých, zahraničná spojka a pod.

Otázkou je, koľko členov by mala mať Východoslovenská oblastná rada. Jedno, či dve volebné obdobia sme ich mali minimálny počet päť. Zistili sme, že pre tak početnú a hlavne územne roztiahnutú oblasť je tento počet nízky. Optimálny stav sa javí sedem členov.

Hovorí sa, že košeľa (teda zbor) je bližšia ako kabát (teda oblasť). Uvedomujeme si, že činovníkov asi nikdy nebude nadbytok. Lenže oblasť nie je izolovaná jednotka. Je hlavne pre naše zbory a oddiely. Dobre fungujúca oblasť nie je na škodu, svojim organizačným jednotkám v oblasti dokáže podať pomocnú ruku. Kvalita oblastnej rady preto záleží hlavne od vás. Od toho, či zbory a oddiely dokážu obetovať pár schopných činovníkov v prospech nás všetkých.

Doteraz (až na malé výnimky), sme mali pri voľbe oblastných funkcionárov šťastnú ruku. Oblasť sa od svojho vzniku zaradila medzi dobre fungujúce oblasti na Slovensku. Bola kreatívna a iniciatívna, nikdy nečakala na „nakopnutie zhora“. Hoci to nie je veľmi známe, aj náčelníctva Slovenského skautingu ju mnohokrát brali ako vzorovú a podľa nás štandardizovali ustanovenia o oblastiach v Organizačnom poriadku. Pevne verím, že naša oblasť aj po výročnom zhromaždení bude naďalej patriť medzi popredné skautské oblasti na Slovensku.

Mufi

Výzva pre vodcov a činovníkov

Si zodpovedný, kreatívny a iniciatívny? Ochotný obetovať svoj čas aj pre oblasť? Chceš zastávať niektorú z funkcií v oblastnej rade?

Neviem na čo ešte čakáš. Stiahni si kandidátku z oblastnej stránky a vyplnenú pošli na mail slskvychod@skauting.sk

Kandidátku si môžeš stiahnuť tu: www.skautivychod.sk/stiahnite-si