Náš „pandemický“ výlet

Aj napriek prísnejším pandemickým opatreniam, skautov nič nezastaví! Hľadali sme, kutrali sme a nakoniec sa to podarilo. Našla sa výnimka. Vďaka obmedzenému počtu sme sa deviateho októbra ocitli na Cemjate. Vlastne ja som tam bola ako nejaký špión z inej družinky. Výlet organizovali chlapci z deviateho oddielu Okrúhleho stolu (aká magická náhoda! či nie?). Kvôli opatreniam nás na výlet prišlo len 6 a boli to chlapci primárne z družinky Prasiatok plus Filip a ja z družiny RTP. Najprv sme sa prešli mestom, pretože autobusy nejdú úplne presne – kto vie prečo?:). Po dlhšom čakaní ale autobus prišiel a my sme si už predstavovali, ako budeme opekať chutné špekáčiky na ohni. Nebolo to ale také jednoduché. Prv sme museli vyšľapať na Kvašnú vodu. Po ceste sme sa zabávali rôznymi skautskými hrami, videli mnoho stôp zvierat a hlavne ja som sa dobre bavila na skrýšach, ktoré si chlapci našli počas našich hier. Po približne trištvrte hodine sme došli k nášmu prvému stanovisku. Občerstvili sme sa „kvašnou“ vodou, dali sme si desiate, ktoré nám zabalili mamky na cestu, naučili sa niečo nové a opätovne sa dobre zahrali. Prasiatka ma celou cestou k ohnisku zabávali podarenými vtipmi. V tento deň som sa nasmiala na pár mesiacov dopredu. Keď sme dorazili k ohnisku, čakali nás ďalšie, pre chlapcov najnáročnejšie úlohy. Družinka prasiatok je pomerne nová a chlapci za sebou nemajú toľko výletov, preto pre nich nebolo jednoduché založiť oheň. Najprv im Filip ako ich radca ukázal, aké raždie potrebujú, potom vybral svoju perfektnú KPZ-tku a jednou zápalkou zapálil oheň. Ja som sa od toho celého radšej držala ďalej, pretože mňa oheň veľmi rád nemá. Chlapci si po názornej ukážke vyskúšali samostatne zapáliť oheň – ten nám už vydržal dokonca. Vďaka silnému plameňu sme si všetci rýchlo opiekli náš obed a ešte rýchlejšie ho „zbaštili“. Po opekaní sme naše ohnisko a okolie vyčistili, zamaskovali a ponáhľali sme sa na autobus. Nikdy by som nepovedala, že ak chlapcom povieme, že autobus nám ide za 20 minút a cesta trvá 25, tak oni to dajú za štvrť hodinku. Pravda síce bola, že máme pol hodiny, ale chlapci boli perfektní!

Doty
7. zbor Slanských vlkov Prešov