ODIŠIEL Z NAŠICH RADOV

Dňa 12. apríla 2023 nás opustil kamarát Miloš Sabanoš. Narodil sa v Prešove 9.11.1958. Od detstva sa venoval športovej činnosti. Očarila ho príroda a mnoho svojho voľného času venoval turistike, aj vodáctvu.

V dospelosti pracoval v Kovoprojekte, kde sa stretol so spriaznenou dušou Ferom Mihaličom. Nečudo, že prostredníctvom neho sa začiatkom roku 1990 zapojil do obnovy skautingu v Prešove.
Začiatkom apríla 1990 spolu s Ferom a Mufim zakladajú prvý prešovský oddiel vĺčat. Podieľal sa na organizovaní družinoviek, výletov a ďalších podujatí. Od septembra 1990 potom vykonával funkciu zástupcu vodcu 2. oddielu vĺčat.

Neúnavne, aj za cenu vlastných dovoleniek, sa podieľal na organizovaní a zabezpečení letných táborov. Prvý na Mangľovej už v roku 1990, kedy ešte neskúsené vĺčatá a pár včielok absolvovali plných 14 dní. Vyťaženie skautských činovníkov, medzi ktorých patril aj br. Miloš bolo značné.

Nasledovali roky, ktoré nezištne venoval skautingu. V rámci vtedajšieho. II. zboru pri organizovaní výletov, športovej a kultúrnej činnosti vĺčat a družiny včielok, ktorá bola súčasťou oddielu vĺčat. A samozrejme, pri zabezpečovaní dvojtýždňových táborov. Nasledovali tri roky táborov v Renčišove a v roku 1994 v Ľubovci. Posledným táborom, na ktorom sa zúčastnil ako skautský činovník bol v roku 1995 v Suchej Doline.

Po roku 1995 starších činovníkov pri vedení vĺčat vystriedala mladá generácia vodcov. Miloš sa stal aktívnym členom oddielu oldskautov. Z pozadia pomáhali pri zabezpečovaní činnosti oddielov mladých a na počudovanie, oldskautský oddiel vyvíjal aj vlastnú činnosť, čo všade u tejto vekovej kategórii nebolo pravidlom.

Jeho srdcovou záležitosťou sa stali zimné prechody roklinami Slovenského raja. Túto tradíciu začali na prelome rokov 1972 – 1973 bývalí skauti zoskupení v T.O Roveri. Tieto prechody zimnými roklinami boli jednodňovky. Práve na Milošov podnet sa od roku 1993 tieto akcie zmenili na dvojdňovky a cez svojho brata Gejzu zabezpečili aj ubytovania na Dome Horskej služby. „Husársky kúsok“ sa mu podaril v roku 1994, kedy na ťažkú zimnú túru prehovoril aj černocha Edgara z Afriky. Bol to silný zážitok nielen pre Edgara z Beninu, ale aj pre nás. Dlhé roky bol pravidelným účastníkom. Slovenský raj (mimo Covidových rokov 2021 – 2022) nevynechal ani raz. Poslednej akcie v Slovenskom raji sa zúčastnil v dňoch 10. – 12. februára 2023.

Brat Miloš po zákernej chorobe zomrel 12. apríla 2023. V dobe, keď bol aktívnym skautským činovníkom, sa podieľal na výchove desiatok vĺčat a mladých skautov. Niektorí z nich dodnes zostali skautskými činovníkmi a pokračujú v diele na začiatku, ktorého bol aj Mloš.
Stratili sme výborného kamaráta, s ktorým sme spoločne zažili kus života. Navždy zostane v našich spomienkach. Česť jeho pamiatke.

Mufi