OLDSKAUTI NA SIGORDE

Súčasťou sveta skautiek a skautov sú aj dospelí skauti, ktorí v minulosti aktívne pôsobili v našej organizácii, či v staršom veku ich zlákali ideály nášho hnutia.

Práve pre takúto skupinu hnutie „Dospelí skauti a skautky Slovenska“  koncom augusta zorganizovalo na Sigorde už svoje 6. národné Jamboree.

Pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja a za podpory Grécko – katolíckej rómskej misie (ktorá nám poskytla svoje priestory) sa dospelí skauti zo Slovenska a naši „spolukamaráti“ z Čiech stretli neďaleko Prešova. Pricestovali z ďalekých častí bývalého Československa.

Týmto pozdravujem brata Ramba z Chebu.

oldskauti

Už v piatok sme sa mimo programu vydali na obhliadku prekrásnej prírody Slanských vrchov. Prechádzka nám dala dosť zabrať. V polovici nás zastihlo krupobitie, a tak v duchu „skaut je nepremokavý“ sme sa stihli vrátiť do ubytovne ešte pred slávnostným uvítaním.

Na druhej strane sobota nám počasím priala. Doobeda sme absolvovali prehliadku Prešovského solivaru a prekrásneho centra metropoly Šariša Prešova. Poobede naši priatelia boli unesení z prehliadky Opálových baní. Večer zábava gradovala. Kamaráti z Prešovských trampských osád priniesli hudobné nástroje a svojou hrou nám spestrili zábavu.

V nedeľu nám bolo určite všetkým smutno z blížiacej sa rozlúčky, vyhodnotili sme foto-súťaž, poďakovali sa organizátorom a s prianím všetkého dobrého sme sa rozišli do svojich domovov.

Rád by som sa poďakoval 7. zboru Slanských vlkov, ktorí pomohli s prípravou a zabezpečili celú akciu. Hnutiu DSaSS, ktoré tento krásny víkend zorganizovalo, PSK, ktorý nás podporil finančne, GRM za super ubytovanie a stravu. Tiež všetkým kamarátkam a kamarátom, ktorí prišli a priložili ruku k dielu.

LUPINO