Výročná oslava 9. oddielu Bystrých vydier

3. 9. 2022

Je to tu. Náš oddiel oslavuje 30. výročie svojej existencie! Také niečo treba patrične osláviť, a tak sme sa po dňoch a týždňoch príprav stretli o 15:00 na Hotelovej akadémii v Košiciach. Pozvané boli ako aktuálne, tak aj bývalé členky Deviatky a iní, ktorí silno pomáhali tvoriť náš oddiel.

Na začiatku každého čakala registrácia, pri ktorej dostal custom vydrie zrkadielko do vrecka. Hostia prichádzali, miestnosť sa napĺňala a po prvotnom zvítavaní sa, ochutnávaní vynikajúcich koláčov či skvelých slaných pochutín, okoštovaní domácky pripravených drinkov prišiel rad na slečnu moderátorku – mňa, aby vyzvala všetkých spoločne zaspievať si skautskú hymnu, a hneď nato Juhásku, vodkyňu nášho oddielu, k jej príhovoru, v ktorom zaspomínala na svoje časy členstva v oddiele a všetky tie bláznivé nápady, ktoré sú u skautov bežná vec. Rozprávanie dopĺňali úsmevné fotografie.

Potom prišla na rad Saxana (Andrea Kacsmariková), samotná zakladateľka nášho oddielu. Tá nám odhalila, ako to vlastne celé na tom počiatku v roku 1992 bolo… Formálny program bol ukončený tým, že všetky doterajšie oddielové vodkyne rozkrojili tortu, teda dokonca dve torty, a obe chutili famózne.

Na stene po celý čas visel obrovský banner s časovou osou nášho oddielu, ktorý dopĺňali fotografie – nimi si pripomíname rôzne udalosti, a tak nesmela chýbať ani spoločná pamiatková fotka vonku. A potom sme utekali späť dnu na hlavný program tohto večera… kvízovú hru Milujeme Vydry! S mojou šarmantnou asistentkou Anet sme odskúšali pamäť a overili spievajúce či pantomimické zručnosti našich Vydier, ktoré boli rozdelené po družinách, do ktorých patria/patrili. Vo veľkom finále sa, samozrejme, točilo kolesom a víťaznou družinou sa stali Svište. Ako výhru dostali eXkLUzíVNu bývalú verziu našich oddielových tričiek (*citoslovce zhíknutia*) :D.

Po tejto časti programu nastala voľná zábava. Na výber bolo prezeranie starých albumov, kroník, mohli sa hrať športy či spoločenské hry alebo bola možnosť iba sa rozprávať s tými, ktorých sme už dlho nevideli. Z významnejších hostí, s ktorými stálo za to zastaviť sa na kus reči, spomeniem okrem prvej vodkyne Saxany aj sestru Rachlu (Evu Medvecovú) – jej vtedajšiu zástupkyňu, Sovu (Agnesu Kovalčíkovú) – vodkyňu vlčiackeho oddielu v 90. rokoch a Luciu Šulekovú – dlhoročnú činovníčku spred cca 20 rokov.

Čas pri zábave a rozhovoroch plynul neuveriteľne rýchlo a zrazu sme sa museli rozlúčiť, miestnosť upratať a opustiť.

Poslednými riadkami by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto oslavy, od vybavenia priestorov cez zvukára, fotografa, všetkých, čo piekli či varili guláš (ktorý bol takisto veľmi chutný)… a najmä všetkým hosťom, ktorí prišli a videli, že 9. oddiel stále funguje a naberá vždy nové a nové dievčatá, parádne skautky, lebo… My sme Vydry veľmi bystré… (*kto vie, ten vie*).

Tami Čikotová
9. oddiel skautiek Bystré vydry
68. zbor Biele vrany Košice
FOTO: Lukáš Bičkoš

LBL 6888