Ceny

vso kanne 2

Płaci się CAŁĄ KWOTĘ Z GÓRY, według cennika.

Dorosły/młodzież/dzieci: 5 €/ dzień/osoba, ale min. 50 €/dzień/chata Dzieci do 5 lat: bezpłatnie (w rozsądnej ilości)

Przy wynajmie na JEDEN DZIEŃ podczas weekendu (piątek-sobota lub niedziela-sobota) i święt, wynosi minimalna cena 75 €/ dzień.

REZERWACJA

Rezerwacja jest możliwa dopiero po dokonaniu opłaty za rezerwację, która wynosi 50% ceny minimalnej za chatę/dzień (np. 50 €/ dzień x 3 dni x 50% = 75 €). Opłatę można dokonać gotówką lub przelewem na konto,
numer: 2500652071/8330,
IBAN: SK9083300000002500652071,
kod SWIFT banku: FIOZSKBAXXX.

Identyfikacja płatności: Jako symbol zmienny proszę podać: 5 + liczbę dni (np. 5 + 2) + datę przyjazdu. Przykład: Jeśli przyjedziecie w piątek, 19 lutego 2014 r. i będziecie tam przez cały weekend do 21 lutego (tj. 2 dni) symbol zmienny będzie wyglądał następująco: 52190214.

Anulowanie rezerwacji: rezerwację można anulować bez konsekwencji finansowych najpóźniej 11 dni przed terminem planowanego zakwaterowania. W powyższym przykładzie to 8 luty. Następnym dniem rozpoczyna się okres 10 dni, podczas których nie można anulować rezerwacji. Jeżeli anulacja zostanie dokonana w tym okresie, tracicie 10% opłaty za rezerwację za każdy dzień. Przykład: W przypadku anulowania rezerwacji 9 dni przed zamówionym terminem (10 lutego), tracicie 20%, jeśli 2 dni przed terminem (17 lutego) tracicie 90%.

OPŁATA ZA WYNAJEM CHATY

Płaci się CAŁĄ KWOTĘ Z GÓRY, według cennika ustalonego przez wynajmującego, czyli przy odbiorze kluczy użytkownik powinien zapłacić całą kwotę gotówką lub dołączyć kopię potwierdzenia dokonania przelewu. Kaucja zapłacona podczas dokonywania rezerwacji nie zalicza się do opłaty za chatę.

OPŁATA ZA (NIE)PORZĄDEK

Opłata rezerwacyjna staje się kaucją (maksymalnie 250 €) dla wynajmującego aż do końca pobytu i następnego sprawdzenia porządku. W przypadku stwierdzenia niedostatecznego sprzątania (np. nieumyte podłógi, brudny piec w kuchni, resztki żywności, itp.), lub uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, zwraca się kaucja zmniejszona lub wcale nie.